Raport o stanie Gminy Czernica w 2021 roku


Kolaż prezentujący zadania zrealizowane w 2021 r. w Czernicy

DRODZY MIESZKAŃCY,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był nadal przez pandemię i rosnące koszty zadań z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was - mieszkańców Gminy Czernica. Uruchomiliśmy po rewitalizacji linię kolejową Nr 292 na trasie Jelcz - Laskowice - Miłoszyce - Wrocław Główny wraz z czterema nowo wybudowanymi parkingami w Chrząstawie Małej, Nadolicach Małych i Wielkich i Dobrzykowicach oraz nową pętlę autobusową w Nadolicach Wielkich. Uruchomiliśmy nową linię autobusową Nr 920 relacji Pętla Wojnów - Łany - Wschodnia Obwodnica Wrocławia - Blizanowice - Trestno - ul. Opatowicka - ul. Międzyrzecka - ul. Na Grobli - ul. Walońska - ul. Kujawska - ul. Traugutta - Galeria Dominikańska. Te projekty zrealizowano dla poprawy dostępności komunikacyjnej i przemieszczania się mieszkańców.

Oddaliśmy do użytkowania zbiornik na wodę o poj. 800 m³ w celu podniesienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Dofinansowaliśmy wymianę 33 "kopciuchów". Oddaliśmy do eksploatacji 68 nowe punkty świetlne w 6 sołectwach. Zakończyliśmy budowę I etapu cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, który zabezpiecza gminę w zakresie pochówków na kilkanaście lat. Pomimo pandemii, odbyło się wiele wydarzeń gminnych
o charakterze kulturalnym
zorganizowanych m.in. przez Gminną Bibliotekę Publiczną, dla której wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy jej siedzibę w Czernicy.

Te i wiele innych działań zrealizowanych w 2021 r. przedstawiam w raporcie o stanie Gminy Czernica za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam. Znajdą w nim Państwo informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii i zamierzeń jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - Mieszkańców Gminy Czernica!

Dla Państwa wygody, raport po raz kolejny przedstawiam w formie strony internetowej. Nasze działania są transparentne i chcemy, aby taki był też ten raport. Zachęcamy do udostępniania linku wśród znajomych Mieszkańców w celu przybliżenia wszystkiego tego, czym się zajmujemy w Urzędzie Gminy Czernica na co dzień.


Włodzimierz Chlebosz

Wójt Gminy CzernicaJakie zagadnienia przedstawiono W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych gmin?

Ogólna Ocena Rozwoju.

Gmina Czernica w 4 kategoriach na 6 wyprzedza przeciętną jednostkę z grupy porównawczej, w tym w obszarze demografii gmina należy do kategorii liderów.