EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

51,36%

-3,28 pp.

do roku 202020 987

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

10 779

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 209

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Czernica w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

42 183 727

+14,97%

do roku 2020