EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.


65%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


55%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


76%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


79%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali staninowej w roku szkolnym 2020/2021 r.

Wyniki szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica, plasują się na poziomie wyników od „bardzo wysokiego” (ze wszystkich części egzaminu w SP w Kamieńcu Wrocławskim, z matematyki i języka angielskiego w SP w Dobrzykowicach oraz z języka niemieckiego w SP w Czernicy) do „niskiego” (egzamin z matematyki w SP w Ratowicach). Należy podkreślić, że ogólnie wyniki są mniej zróżnicowane niż w roku ubiegłym. Lepsze wyniki w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym osiągnęli uczniowie z SP w Kamieńcu Wrocławskim - z egzaminu z języka polskiego i matematyki osiągnęli wynik o jeden stanin wyżej. Słabsze wyniki mieli uczniowie SP w Ratowicach - spadek o cztery stopnie w skali staninowej w języku polskim, o 5 stopni w matematyce i o 2 stopnie z języka angielskiego.OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W 2021 R.W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy mieli niewiele możliwości uczestniczenia w konkursach i zawodach sportowych z uwagi na epidemię COVID-19, z powodu której większą cześć roku szkolnego prowadzono kształcenie na odległość.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy

4

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie ZSP w Czernicy w roku szkolnym 2020/2021


1

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie ZSP w Czernicy w roku szkolnym 2020/2021


3

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie ZSP w Czernicy w roku szkolnym 2020/2021


3

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Czernicy w roku szkolnym 2020/2021

4

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Czernicy w roku szkolnym 2020/2021

2

Liczba zdobytych wysokich pozycji (IV miejsce) w konkursach, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Czernicy w roku szkolnym 2020/2021


KONKURSY PRZEDMIOTOWE:

 • Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur";

 • Udział w powiatowym etapie Konkursu Wiedzy o Powiecie Wrocławskim dla uczniów klas VIII SP z terenu powiatu wrocławskiego;

 • Udział w XVIII edycji Konkursu "Zielony las";

 • Udział w powiatowym etapie Konkursu "Zdolny ślązaczek - j. polski".KONKURSY ARTYSTYCZNE:

 • Udział w szkolnym konkursie plastyczny "Choinka - symbol Bożego Narodzenia”.


KONKURSY SPORTOWE:

Szkolna Liga Lekkoatletyczna:

 • IV miejsce - dziewczęta;

 • II miejsce - chłopcy.

Gminne zawody w tenisie stołowym:

 • klasy IV-VI:

- II miejsce - dziewczęta;

- I miejsce - chłopcy;

 • klasy VII-VIII:

- II miejsce - dziewczęta;

- I miejsce - chłopcy

Gminne zawody - Piłka siatkowa:

 • kl. VIII - I miejsce dziewczęta;

 • kl. VI - IV miejsce chłopcy;

 • kl. VIII - II miejsce chłopcy.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach

9

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie ZSP w Dobrzykowicach w roku szkolnym 2020/2021

4

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie ZSP w Dobrzykowicach w roku szkolnym 2020/2021

6

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie ZSP w Dobrzykowicach w roku szkolnym 2020/2021

6

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Dobrzykowicach w roku szkolnym 2020/2021

14

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Dobrzykowicach w roku szkolnym 2020/2021

11

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie ZSP w Dobrzykowicach w roku szkolnym 2020/2021


KONKURSY PRZEDMIOTOWE:


XV Wrocławski Konkurs Matematyczny:

 • finalista - 1 uczeń.

Konkurs matematyczny "Kangur”:

 • wyróżnieni - 10 uczniów.


Konkurs matematyczny "Alfik”:

 • laureat - 1 uczeń;

 • wynik bardzo dobry - 1 uczeń.


IV Memoriał Urszuli Marciniak:

 • finalista - 7 uczniów.


Udział w etapie powiatowym konkursu „zDolny Ślązak” z:

 • języka angielskiego;

 • języka polskiego;

 • fizyki;

 • języka niemieckiego.


Udział w XVII edycji Międzygminnego Konkursu Ekologicznego „Zielony las”KONKURSY ARTYSTYCZNE:


Gminny Konkurs Recytatorski,,Pegazik”:

 • I miejsce - 1 uczeń w kategorii uczniów młodszych;

 • II miejsce - 1 uczeń w kategorii uczniów starszych;

 • III miejsce - 1 uczeń w kategorii uczniów starszych.


Gminny Konkurs Recytatorski - zakwalifikowanie się 1 uczennicy do etapu powiatowego.


VIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Języka Niemieckiego "Bilderidiome":

 • wyróżnienie - 1 uczeń.


Udział w Konkursie Poezji Śpiewanej Kraina Łagodności.KONKURSY SPORTOWE:

Szkolna Liga Lekkoatletyczna:

 • I miejsce - dziewczęta;

 • III miejsce - chłopcy.

Powiatowe zawody w mini koszykówce:

 • I i II miejsce - w kat. klas VII-VIII (dziewczęta).


Powiatowa XIX edycja turnieju o puchar Tymbarku "Z podwórka na stadion”:

 • III miejsce - zespołowo uczniowie SP


Turniej Szachowy - Mistrzostwa Powiatu Wrocławskiego - najlepszy zawodnik:

 • I miejsce - 1 uczeń.


Turniej Szachowy - Mistrzostwa Powiatu Wrocławskiego:

 • II miejsce - 1 uczeń.


Gminny Turniej Szachowy - konkurs gminny:

 • I miejsce - 1 uczeń.Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej

9

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Chrząstawie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021

1

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Chrząstawie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021

9

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Chrząstawie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021

5

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Chrząstawie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021

14

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Chrząstawie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021

5

Liczba zdobytych wysokich pozycji (IV miejsce) w konkursach, w których wzięli udział uczniowie SP w Chrząstawie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021


KONKURSY PRZEDMIOTOWE:


Konkurs „zDolny Ślązak”- zakwalifikowanie się 1 uczennicy do etapu wojewódzkiego.

Ogólnopolski konkurs Maks Matematyczny IX edycja - 1 uczennica osiągnęła bardzo dobry wynik.

IX Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku - Ogólnopolski konkurs matematyczny:

 • finalista - 3 uczniów.


IV Memoriał Urszuli Marciniak:

 • finalista - 1 uczennica.


Udział w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników" - z uwagi na pandemię V edycja konkursu zakończyła się na etapie powiatowym.


Udział w etapie powiatowym konkursu „zDolny Ślązak” z:

 • biologii;

 • chemii;

 • języka niemieckiego.


Udział w Dolnośląskim Interdyscyplinarnym Konkursie WPISANI w PRZYRODĘ w LO Urszulanek.KONKURSY ARTYSTYCZNE:


Ogólnopolski konkurs na najciekawszą relację z przeprowadzenia zajęć z elementami kodowania w przedszkolu w ramach programu Uczymy dzieci programować - zdobycie nagrody głównej.


KONKURSY SPORTOWE:


Sztafetowe Biegi Przełajowe:

 • II miejsce - dziewczęta kl. IV-VI (etap gminny);

 • I miejsce - chłopcy kl. IV-VI (etap gminny);

 • III miejsce - chłopcy kl. IV-VI (etap powiatowy).


Gminne zawody - Piłka Siatkowa:

 • III miejsce - dziewczęta kl. IV-VI;

 • IV miejsce - chłopcy kl. IV-VI.


Gminne zawody - Tenis Stołowy:

 • II miejsce - dziewczęta kl. IV-VI;

 • IV miejsce - chłopcy kl. IV-VI;

 • IV miejsce - chłopcy kl. VII-VIII.


Koszykówka:

 • I miejsce - dziewczęta kl. IV-VI (etap gminny);

 • III miejsce - dziewczęta kl. IV-VI (etap gminny);

 • III miejsce - dziewczęta kl. VII-VIII (etap gminny);

 • II miejsce - chłopcy kl. IV-VI (etap gminny);

 • I miejsce - chłopcy kl. VII-VIII (etap gminny);

 • IV miejsce - chłopcy kl. VII-VIII (etap powiatowy).


Szachy:

 • I miejsce - drużyna mieszana (etap powiatowy);

 • III miejsce - dziewczęta kl. IV-VI (etap gminny);

 • III miejsce - chłopcy kl. IV-VI (etap gminny).


Gminna Liga LA:

 • III miejsce - dziewczęta kl. VII-VIII;

 • IV miejsce - chłopcy kl. VII-VIII.


Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

10

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Kamieńcu Wrocławskim w roku szkolnym 2020/2021

1

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Kamieńcu Wrocławskim w roku szkolnym 2020/2021

17

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Kamieńcu Wrocławskim w roku szkolnym 2020/2021

16

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Kamieńcu Wrocławskim w roku szkolnym 2020/2021

16

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w Kamieńcu Wrocławskim w roku szkolnym 2020/2021

1

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie SP w Kamieńcu Wrocławskim w roku szkolnym 2020/2021


KONKURSY PRZEDMIOTOWE:


Ogólnopolski konkurs interdyscyplinarny "Zuch":

 • laureat - 9 uczniów


Konkurs z lingwistyki matematycznej "Wieża Babel":

 • III miejsce - 1 uczeń.


Memoriał Urszuli Marciniak:

 • finalista - 1 uczeń.

Dolnośląski Konkurs "zDolny Ślązak":

 • polonistyczny: finalista - 1 uczeń;

 • fizyczny: laureat -1 uczeń;

 • biologiczny: udział w etapie powiatowym;

 • geograficzny: udział w etapie powiatowym;

 • matematyczny: udział w etapie powiatowym;

 • język angielski: finalista - 2 uczniów;

 • język niemiecki: udział w etapie powiatowym.


KONKURSY ARTYSTYCZNE:


Regionalny konkurs "Portret naszego Papieża Jana Pawła II":

 • wyróżnienie - 1 uczeń.


KONKURSY SPORTOWE:


Przełajowe biegi terenowe:

 • I miejsce - dziewczęta (etap gminny);

 • IV miejsce - dziewczęta (etap powiatowy).


Gminny Turniej Szachowy:

 • III miejsce - dziewczęta;

 • III miejsce - chłopcy.


Gminne zawody - Mini piłka siatkowa:

 • II miejsce - dziewczęta;

 • I miejsce - chłopcy.


Gminne zawody - Mini koszykówka:

 • II miejsce - dziewczęta;

 • I miejsce - chłopcy.


Wojewódzkie zawody - Koszykówka 3x3:

 • IV miejsce - dziewczęta;

 • III miejsce - chłopcy.


Gminne zawody w tenisie stołowym:

 • III miejsce - dziewczęta;

 • II miejsce - chłopcy.


Gminne Zawody w Lekkoatletyce:

 • IV miejsce - 1 uczennica.


Aglomeracja Wrocław - Piłka Koszykowa:

 • IV miejsce - dziewczęta.


Gminne Zawody w Piłce Koszykowej:

 • II miejsce - dziewczęta.


I Mistrzostwa Aglomeracji Wrocław w Ultimate Frisbee:

 • I miejsce - dziewczęta;

 • II i IV miejsce - chłopcy.


Finał strefy wrocławskiej:

 • koszykówka 3x3 - II miejsce chłopcy;

 • minikoszykówka - II miejsce chłopcy.


Regionalne zawody - Piłka nożna Tymbark:

 • IV miejsce - chłopcy.


Gminne zawody LA:

 • I miejsce - chłopcy.


Siatkówka:

 • I miejsce - chłopcy (etap gminny)

 • II miejsce - chłopcy (etap powiatowy).


Szkoła Podstawowa w Ratowicach

2

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Ratowicach w roku szkolnym 2020/2021

3

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Ratowicach w roku szkolnym 2020/2021

2

Liczba laureatów konkursów, w których odnieśli sukcesy uczniowie SP w Ratowicach w roku szkolnym 2020/2021


KONKURSY PRZEDMIOTOWE:


Dolnośląski Konkurs "zDolny Ślązak":

 • matematyczny: udział w etapie powiatowym;

 • fizyczny: laureat - 1 uczeń.


KONKURSY SPORTOWE:


Gminne zawody w biegach sztafetowych:

 • III miejsce - dziewczęta;

 • III miejsce - chłopcy.

Piłka koszykowa:

 • IV miejsce - chłopcy (etap gminny).

Tenis stołowy:

 • I miejsce - dziewczęta (etap gminny).