SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY489

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci z terenu gminy w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.

46,88%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z tereny gminy.

21,34

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,85

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


1 985

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

88,50%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

7,50

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

6,52

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy CZERNICA w 2021 r.W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Czernica była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli oraz 5 szkół podstawowych w podziale na:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy - Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Przedszkole Publiczne;

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach - Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski i Przedszkole Publiczne;

 • Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej;

 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim;

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach.


Gmina Czernica w celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji jednostek oświatowych realizuje Program rządowy "Posiłek w domu i w szkole", m.in. poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Na terenie Gminy Czernica odnotowuje się stały, coroczny wzrost liczby uczniów w samorządowych szkołach podstawowych. Liczba uczniów w klasach I-VIII wzrosła o 166 osób w stosunku do ubiegłego roku szkolnego 2019/2020, co jest spowodowane głównie stałym wzrostem liczby mieszkańców gminy.


Kadra nauczycielska oraz pozostali pracownicy

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 287 nauczycieli na 264,81 etatach oraz 93 osoby na stanowiskach administracji i obsługi na 83,96 etatach. W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego 2019/2020 liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 12 osób (o 11,03 etaty), natomiast liczba pracowników administracji i obsługi wzrosła o 5 osób (o 2,7 etaty).


380

Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w roku szkolnym 2020/2021

287

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

93

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego


Niesamorządowe placówki oświatowe

Na terenie Gminy Czernica działają, dotowane z budżetu gminy, jednostki wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne. Są to:

 • HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim;

 • Niepubliczne Przedszkole "BAJKOCHATKA” w Kamieńcu Wrocławskim;

 • Przedszkole Niepubliczne "Kredka” w Kamieńcu Wrocławskim;

 • Niepubliczne Przedszkole "Mini World” w Dobrzykowicach;

 • Niepubliczne Przedszkole "Calineczka i Przyjaciele” w Kamieńcu Wrocławskim;

 • Przedszkole Niepubliczne "Jutrzenka” im. Św. Józefa w Chrząstawie Wielkiej;

 • Niepubliczne Przedszkole "Radosne” w Chrząstawie Małej;

 • Niepubliczne Przedszkole "Tysiąca Baśni” w Gajkowie.


KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH UDZIELONA W 2021 R.


3 876 000

+19,31%

do roku 2020INWESTYCJE I REMONTYZespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy:

 • wymiana drzwi do klas;

 • wymiana drzwi do gabinetów administracyjno-biurowych.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach:

 • wykonanie prac remontowo-naprawczych w ramach gwarancji: naprawa poszycia dachowego, naprawa okładziny ściennej z płytek ceramicznych w łazience przedszkola, naprawa pęknięć i malowanie ścian pomieszczeń przedszkola i szkoły;

 • malowanie systemem gospodarczym sal przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych bloku I-III oraz konserwacja konstrukcji pergoli przez budynkiem.


Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej:

 • poszerzenie 5 otworów drzwiowych i wymiana drzwi oraz wykonanie ścianki akustycznej z drzwiami przed sekretariatem.


Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim:

 • adaptacja pomieszczenia po bibliotece na świetlicę szkolną (malowanie, zmiana wykładziny, meblowanie);

 • adaptacja pomieszczenia po poradni psychologiczno-pedagogicznej na pokój nauczycielski klas młodszych (malowanie);

 • adaptacja dwóch mniejszych pomieszczeń na pełnowymiarową salę dydaktyczną (wyburzenie ścianki działowej, zmiana instalacji elektrycznej, położenie wykładziny i nowa wylewka podłoża pod nią, meblowanie);

 • malowanie sali nr 9 po świetlicy szkolnej, umeblowanie i dostosowanie na klasę dydaktyczną;

 • malowanie i umeblowanie sali nr 04 (dostosowanie na salę oddziału przedszkolnego);

 • wymiana rolet w 6 salach dydaktycznych;

 • naprawa pieca gazowego.


Szkoła Podstawowa w Ratowicach:

 • wymiana ościeżnic i podłóg w szkole;

 • malowanie w szkole i oddziałach przedszkolnych.