BEZPIECZEŃSTWO przeciwpożarowe


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.:

454 204

-32,36%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Czernica przeznaczyła 454.204,04 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Wydatki w całości przeznaczono na działalność i wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatkowanych środków 20.000,00 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym.DZIAŁALNOŚĆ OchotniczYCH STRAŻY POŻARNYCHNa terenie Gminy Czernica gotowość bojową zapewniają 3 jednostki OSP, w tym dwie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Nadolice Wielkie i Kamieniec Wrocławski). Ochotnicze Straże Pożarne liczą łącznie 101 członków, w tym 64 strażaków, którzy bezpośrednio uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 2021 r. podjęto 306 działań ratowniczych, w tym:

  • 21% pożarów;

  • 68% miejscowych zagrożeń;

  • 9% wyjazdów gospodarczych;

  • 2% to alarmy fałszywe.


306

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

64

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

209

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP wywołanych miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.

3

Liczba odbytych ćwiczeń obejmujących działania ratownicze w 2021 r.

65

Liczba ratowników OSP biorących udział w akcjach ratowniczych 2021 r.


0

Liczba zorganizowanych akcji i wydarzeń o tematyce bezpieczeństwa w 2021 r.W roku 2020, dzięki frekwencji mieszkańców w I turze wyborów prezydenckich Gmina Czernica pozyskała środki w wysokości 800 tys. zł (plus ok. 150 tys. zł budżet gminy) na samochód strażacki dla OSP Nadolice Wielkie, który w grudniu 2020 r. dotarł do jednostki OSP Nadolice Wielkie. Jego oficjalne przekazanie nastąpiło 6 listopada 2021 r. (ze względu na pandemię). Przekazanie wozu strażackiego połączono z obchodami 75-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich.


Zdjęcie grupowe przy Remizie OSP Nadolice Wielkie.

75-lecie działalności OSP w Nadolicach Wielkich

Wóz strażacki dla OSP Nadolice Wielkie.

Nowy samochód dla OSP w Nadolicach Wielkich

Zdjęcie przedstawia samochód operacyjny OSP.

Lekki samochód operacyjny dla OSP Kamieniec Wrocławski


Dzięki współpracy Gminy Czernica z Państwową Strażą Pożarną we Wrocławiu, w lutym 2021 r. Komendant Miejski PSP we Wrocławiu przekazał dla OSP Kamieniec Wrocławski lekki samochód operacyjny - Renault Fluence. Samochód ma wspomóc działania w przeciwdziałaniu COVID-19 poprzez transport ludzi jak i przyczynić się do poprawy poziomu wyposażenia jednostki OSP Kamieniec Wrocławski, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na terenie Gminy Czernica.