FUNDUSZ SOŁECKI


Środki przeznaczone na realizację Funduszu sołeckiego w 2021 R.:

618 029

+20,31%

do roku 2020Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. :

617 144

+20,94%

do roku 2020


Rok 2021 to kolejny rok ze stanem epidemii, który spowodował, że nie odbywały się spotkania integracyjne mieszkańców, a większość sołectw środki przeznaczyło na zagospodarowanie terenów i doposażenie świetlic bądź placów zabaw. Fundusz sołecki w Gminie Czernica udało się zrealizować na poziomie 99,86%.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.


Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach na terenie Gminy Czernica