REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY


obszary UCHWAŁ RADY GMINYW 2021 r. Rada Gminy Czernica podjęła 124 uchwały. Najwięcej uchwał dotyczyło kwestii organizacyjnych i ustrojowych. Na ich mocy m.in. nadawano ulicom nazwy, zmieniano skład osobowy poszczególnych Komisji, a także wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica.


Drugim, często poruszanym na sesjach Rady obszarem, były finanse gminy. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz udzielania pomocy finansowej innym jednostkom.


Część uchwał odnosiła się również do spraw związanych z gospodarką komunalną.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy