ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


obszary Zarządzeń WÓJTA GMINYW 2021 r. Wójt Gminy Czernica wydał w sumie 127 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójta odnosiła się do spraw finansowych. Zarządzenia te głównie dotyczyły zmian w budżecie Gminy Czernica.


Drugim, z najczęściej poruszanych przez wójta obszarów, były nieruchomości gminne. Drogą zarządzeń sprzedawano oraz oddawano w dzierżawę nieruchomości należące do zasobów Gminy Czernica.


Zarządzenia często odnosiły się też do organizacji Urzędu i Gminy. Na ich mocy m.in. ustalano dni wolne od pracy, a także zmieniono, a w dalszej części roku nadano nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernica.


Spora część zarządzeń poruszała też sprawy oświaty, odnosząc się głównej mierze do awansu zawodowego nauczycieli.


Wykaz zarządzeń Wójta Gminy