OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Czernica na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Czernica porównywana jest do 143 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Czernica należą m.in. Gmina Oleśnica, Miękinia, Wisznia Mała, Długołęka, Kobierzyce, Żórawina. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako więcej niż dobra, bowiem w żadnym z analizowanych obszarów sytuacja gminy w 2021 r. nie była niesprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez władze gminy w 2021 r. przełożyły się na realny rozwój gminy.

Jako filar działalności Gminy Czernica w 2021 r. wskazać należy:

  • dalszy proces wzrostu liczby mieszkańców, który gwarantuje przyszłe wpływy do budżetu i dalszy rozwój gminy;

  • dobrą sytuację społeczną, objawiającą się niskim współczynnikiem osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej;

  • gospodarkę, która wraz z aktywnymi mieszkańcami stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój gminy w pozostałych obszarach.