ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Czernica na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Obszar budżetu to słabszy element oceny ogólnej gminy. Patrząc na moment rozwoju, w jakim znajduje się Gmina Czernica jest to normalne - gmina jest w okresie dynamicznej migracji, progresu wskaźników gospodarczych, co w przyszłości musi przełożyć się również na polepszenie sytuacji budżetowej. Obecnie jednak, podobnie położone gminy mogą być uznane za "zamożniejsze".

W ramach wskaźników budżetowych, w ostatnim czasie pozytywne zmiany zaszły szczególnie w kategorii kosztów obsługi długu w przeliczeniu na milion zadłużenia, które znacząco spadły do poziomu 14.880,16 zł (wartość liczona jako średnia z 3 lat). Dodatkowo gmina poprawiła wskaźniki dochodów ogółem na mieszkańca oraz udziału wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących (startując z dużo słabszej od podobnych gmin pozycji).

Pozostałe wskaźniki oparte o zadłużenie, a co za tym idzie samodzielność finansowa i uzyskiwane nadwyżki, wypadają słabiej niż w podobnych, "bogatszych" jednostkach. Patrząc na moment rozwoju, należy uznać że jest to sytuacja normalna i należy dbać o to aby pożyczane środki służyły inwestycjom i zwiększeniu jakości życia mieszkańców.Wskaźniki w obszarze BUDŻET