ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Czernica na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Edukacja to jeden z obszarów sklasyfikowanych jako sytuacja sprzyjająca. Tak rzeczywiście jest, co potwierdzają choćby wyniki uczniów czernickich szkół w egzaminach ósmoklasisty.

Wśród wskaźników najbardziej wyróżniających gminę na tle innych gmin jest przede wszystkim liczebność oddziałów w szkołach podstawowych (21), który nieznacznie wzrósł w ostatnim czasie. Większe szkoły pozwalają lepiej zarządzać kosztami, a także pozwalają na równomierne podnoszenie poziomu kształcenia.

Gmina we wskaźnikach skolaryzacji brutto oraz skolaryzacji przedszkolnej osiąga wyniki blisko 100%, co oznacza niewielki odpływ do szkół i przedszkoli w sąsiednich gminach.

Blisko środka osi sytuacji w grupie porównawczej wypadają wskaźniki wydatkowe (wydatki bieżące na ucznia i udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę). Oznacza to, że gminna oświata jest podobnie efektywna do innych gmin.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA