ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Czernica na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Infrastruktura i gospodarka komunalna to drugi obszar, w którym Gmina Czernica traci dystans do przeciętnej jednostki z porównywanych 143 gmin wiejskich położonych wokół miast wojewódzkich.

Pośród licznych wskaźników w obszarze, bardzo sprzyjająco wypada niska awaryjność sieci wodociągowej. Kolejnym, całkiem pozytywnym obszarem są inwestycje w obiekty sportowe. Pozostała część wskaźników jest sklasyfikowana w obszarze sytuacji niesprzyjającej (słabszej niż w jednostkach porównywanych), co również wpisuje się w aktualny moment rozwoju gminy, która jeszcze jest w trakcie rozwoju infrastruktury.

Przyjęta metodologia posługująca się średnią z 3 ostatnich lat, nadal bierze pod uwagę utrzymywanie systemu gospodarki odpadami przez gminę (obejmuje lata za które system ten był finansowany za pośrednictwem budżetu). Jednak w związku ze zmianami systemowymi, wskaźniki IG06, IG07 i IG08 tracą na znaczeniu od roku 2020.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA