ocena ogólna - rozwój


Sytuacja Gminy Czernica na tle grupy porównawczej - ROZWÓJ

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Jednym z ważniejszych obszarów, które stanowią o bezpieczeństwie i gospodarce gminy jest Rozwój. Ocena tego obszaru jest pozytywna, czego fundamentami jest duża aktywność gospodarcza mieszkańców, dobre planowanie przestrzenne (wysoki stopień objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) oraz dobra struktura własnościowa przedsiębiorstw.

W gminie występuje bardzo niskie bezrobocie i bezrobocie długotrwałe.

Jedynym obszarem, w którym Gmina Czernica ustępuje podobnym gminom, jest dochodowość na mieszkańca (zarówno w zakresie PIT i CIT, ale też wskaźnika polityka podatkowa). Zarówno przyczyny i sposób działania opisano przy korespondujących z nimi wskaźnikach w obszarze Mieszkańcy.Wskaźniki w obszarze ROZWÓJ