ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Czernica na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Kolejny raz obszar Sprawy społeczne oraz zdrowie plasuje się w sytuacji sprzyjającej oraz korzystnej zmianie. Za obszar ten odpowiada szczególnie niski odsetek rodzin korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Z roku na rok polepsza się sytuacja dotycząca dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Wskaźnik ten w 2021 r. wyniósł 1.786,84 zł (liczone jako średnia z 3 lat).

Wskaźniki odstające od podobnych gmin to przede wszystkim niski poziom inwestycji w obiekty ochrony zdrowia i pomocy społecznej.Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE